Bondresurstest

Test av bondens kraftresurser

Testet hjälper dig att se vad som ökar dina kraftresurser i livet och vad som tär på resurserna. Testet vill också väcka dig att fundera på hur du själv skulle kunna påverka ditt liv. Det tar ungefär 10–15 minuter att göra testet. Välj det svarsalternativ som bäst beskriver din livssituation under den senaste tiden.

Obs! Svaren används som sammandrag.

Även om du lämnar en kontaktbegäran i slutet av testet så kombineras dina kontaktuppgifter inte med dina svar.

Börja

Tee testi suomeksi

MTK Socom Maaseuturahasto Mela

Ta kontakt